Gehör

Gehör är vänföreningens medlemsblad som ges ut 4 gånger per år. I Gehör kan du läsa om allt möjligt aktuellt om och kring Gävle Symfoniorkester och vänföreningen