Musiker

Chefdirigent & konstnärlig ledare

Konsertmästare

Peter Olofsson

Förste konsertmästare

Åsa Wirdefeldt

Förste konsertmästare

Anneli Jonsson

Andre konsertmästare

Cello

Mats Olofsson

Solocellist

David Peterson

Alternerande solocellist

Kontrabas

Tomas Wahlund

Stämledare

Eugene Maguid

Alternerande stämledare

Träblås

Julia Crowell

Stämledare

Flöjt

Kristin Olsson

Flöjt och piccolaflöjt

Ulrika Gjelsnes

Oboe och engelskt horn

Erik Larsson

Stämledare

Klarinett

Kristina Lindby

Klarinett och basklarinett

Patrik Håkansson

Stämledare

Fagott

Per Nilsson

Fagott och kontrafagott

Hanna Edqvist

Vik.

Oboe

Brass

Annamia Larsson

Stämledare

Horn

Ulf Linde

Alternerande stämledare

Horn

Victor Silverstone

Stämledare

Trumpet

Odd Inge Gjelsnes

Alternerande stämledare

Trumpet

Mikael Appelgren

Stämledare

Trombon

Lars Ivarsson

Alternerande stämledare (Tjl.)

Trombon

Torbjörn Lundberg

Bastrombon

Christer Palm

Vik.

Tuba

Pukor/Slagverk

Glenn Larsson

Stämledare

Slagverk