Gävle Symfoniorkesters Vänner

Gävle Symfoniorkesters Vänner (GSV) arbetar med att på olika sätt stödja symfoniorkestern som betyder så mycket för hela vår region. Som medlem i föreningen blir du inbjuden till våra spännande vänträffar då vi får lyssna på musik, titta bakom kulisserna i Gävle Konserthus och träffa musikerna  i orkestern.

På bilden, styrelsen, från vänster: Jan-Olof Nyman, Ingrid Iremark, Signar Mäkitalo, Kerstin Monk, Inger Engsjö, Tomas Attorps och Erland Hesslow.

Bli medlem

Du kan som medlem också följa med på våra musik- och kulturresor. Du får också vårt medlemsblad Gehör som ger dig möjlighet att hålla dig à jour med allt som händer kring symfoniorkestern. Gehör kommer ut fyra gånger om året.

Varje år delar vänföreningen ut stipendier till två av orkesterns musiker.

Föreningen har också en turnéfond som nu har vuxit så mycket ett den kan bidra till att göra det möjligt för orkestern att turnera utomlands.

GSV har idag cirka 450 medlemmar. Vi vill gärna bli fler!

Bli medlem i GSV för att stödja orkestern, för att få stimulerande musik- och kulturupplevelser och för att kunna dela med dig av dina idéer .

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt Bankgiro 5223-0406, ange namn, adress och emejl-adress.

Medlemsavgiften  2024 är:
200 kr för enskild
300 kr för familj boende på samma adress
25 kr för studerande
1000 kr för företag.

Våra företagsmedlemmar: Advokatfirman Börje Leidhammar, Trycktrean, Bryntes Optik, Wallners Buss, Advokatfirman Vigilo AB.


GSV:s styrelse 2024: Ingrid Iremark, ordförande, Tomas Attorps, vice ordförande, Kerstin Monk, redaktör för Gehör, Jan Olof Nyman, ledamot, Erland Hesslow, sekreterare, Inger Engsjö, kassör och Signar Mäkitalo

Kontakt med GSV: gsv.gavle@gmail.com