Programråd

Roza Nolcheva
Jaime Martín
Einar Ander
Peter Olofsson
Mikael Appelgren
Mats Olofsson
Nonna Knuuttila
Josef Cabrales Alin
Glenn Larsson
Dag Björkling
Mikael Forsblom
Bino Rindestig