Historik

Gävle Symfoniorkesters Vänner bildades 1983
såsom den första vänföreningen i landet för en symfoniorkester.

Till ordförande utsågs Sten Wickbom, som avgick efter någon månad på grund av att han utsetts till justitieminister. Föreningen verkade bl.a. för tillkomsten av ett konserthus och en större orkester. Första numret av föreningens tidskrift Gehör utkom 1986. 1991 utökades orkestern med 14 musiker till nuvarande 52. Vid invigningen av Konserthuset 1998 överlämnade föreningen efter en insamling drygt 600 000 kr, varav Engwallska familjestiftelsen bidrog med 200 000 kr, till inköp av en flygel. Då ny flygel inköptes 2010, gjorde föreningen en ny insamling. Antalet medlemmar, som i slutet av 1984 var 270, har i dag vuxit till uppåt 500.