Gävle Symfoniorkesters Vänners stipendiater

GSV har sedan 1987 delat ut stipendier till följande musiker:

  

1987 Ulrika Marsh, oboe

1988 Nita Mocanu, kontrabas

1989 Roland Lindgren, oboe

1990 Adrian Nestor, violin

1991 Cynthia Zetterqvist, klarinett

1992 Börje Skeppstedt, fagott

1993 Jan Larsson, flöjt & Wlado Majerski, cello

1994 Fayme Heybroek, flöjt & Charles Wood, violin

1995 Hans-Åke Johansson, trumpet & Maths Nilsson, cello

1996 Berndt Johansson, horn & Barbara Ratajczak, viola

1997 Anders Lindblad, pukor & Anne Nilsson, violin

1998 Leif Karlsson, klarinett & Torvald Svensson, kontrabas

1999 Symfonikören Gävle

2000 Cristina Aronovici, violin & Sven Engelbert, violin

2001 Åke Astervik, violin & Torbjörn Lundberg, bastrombon

2002 Anna Harju, altviolin & Eva Magnusson, slagverk

2003 Börje Larsson, violin & Ulf Linde, horn

2004 Ingela Hellberg, viola & Tomas Wahlund, kontrabas

2005 Katarina Hunold, cello & Åke Löfgren, violin

2006 Finndis Kristinsdóttir, violin & Eileen Thormodsen, horn

2007 Jan-Olof Nyman, violin & Helena Wahlund, viola

2008 Odd Inge Gjelsnes, trumpet & Tuulikki Salo, violin

2009 Dag Björkling, violin & Eugene Maguid, kontrabas

2010 Patrik Håkansson, fagott & Lolita Kisonaite, violin

2011 Anna Hyllman, viola & Erik Larsson, klarinett

2012 Ulf Andrén, violin & Ingemar Höglind, viola

2013 Karin Hansson-Lasses, kontrabas & Per Nilsson, fagott

2014 Ulf Nilsson, violin & Mats Olofsson, cello

2015 Josef Cabrales Alin, violin & Peter Olofsson, violin

2016 Åsa Wirdefeldt, violin & Christer Palm, tuba

2017 Victor Silverstone, trumpet & Anneli jonsson, violin

2018 David Peterson, cello & Kristina Lindby, klarinett

2019 Annamia Larsson, horn & Mikael Appelgren, trombon

2020 Glenn Larsson, slagverk & Kerstin Svensson, violin

2021 Ingrid Kytöharju, violin och Kristin Olsson, flöjt

2022 Nonna Knuuttila, violin och Adrian Kaufeldt, cello

2023 Julia Crowell, flöjt och Louisa Kaufeldt , viola