Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner - Verksamhetsåret 2023

Styrelse:
Ingrid Iremark, ordförande
Tomas Attorps, vice ordförande, vänträffsansvarig
Inger Engsjö, kassör
Erland Hesslow, sekreterare
Jan Olof Nyman, distribution Gehör m m                 
Kerstin Monk, redaktör Gehör
Signar Mäkitalo, utskick av medlemsmail m.m

Adjungerade till styrelsen:
Annamia Larsson, orkesterrepresentant
David Peterson, orkesterrepresentant t o m sept
Cristina Lixandru Komilova t o m sept
Einar Ander, orkesterchef 

Revisorer: Irene Lundvik, sammankallande, Ann-Britt Jansson och Margareta Bäckström, revisorssuppleant. 

Valberedning: Johan Liljestrand, sammankallande, Pirkko Jonsson och Christina Markstedt.

Medlemmar: Vid utgången av 2023 hade föreningen 431 medlemmar, varav 26 på Åland, och fyra företagsmedlemmar. Under pandemiåren förlorade föreningen ett 50-tal medlemmar. Antalet medlemmar har nu stabiliserats och under både 2022 och 2023 hade vi en viss medlemstillströmning.  Det är viktigt att föreningen fortsätter att vara aktiv när det gäller att rekrytera nya medlemmar.

Verksamheten:

Styrelsemöten. Styrelsen harhaft möten den 24 januari, 7 mars (konstituerande möte), 28 mars, 8 maj, 13 juni, 27 augusti, 23 oktober och 19 december.

Årsmöte. Årsmötet hölls den 7 mars i Bo Linde-salen med ca 50 medlemmar närvarande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar uppträdde folkmusiklaget Låtstugan - ett 30-tal musiker - under ledning av Görgen Antonsson. 

Vid årsmötet valdes Ingrid Iremark till ordförande för ett år. Inger Engsjö och Erland Hesslow omvaldes för två år till 2025. Signar Mäkitalo nyvaldes på två år. Tomas Attorps, Kerstin Monk och Jan-Olof Nyman sitter kvar till 2024.

Christina Hygge lämnade styrelsen och avtackades med blommor.

Vänträffar. Under 2023 har föreningen ordnat tre vänträffar i Bo Linde-salen.

  • Den 16 februari berättade Kristina Lindby om karriär och livet som klarinettist i orkestern inför ett sextiotal medlemmar. Hon spelade ett avsnitt ur Bo Lindes konsert för basklarinett och symfoniorkester där hon nyligen varit solist vid konserter i Gävle och Bollnäs. Naturligtvis fick vi även lyssna till en gotländsk folkvisa - Kristina är äkta gute i tredje led.
  • Den 12 september mötte vännerna i fullsatt sal orkesterns nye chefdirigent Christian Reif och kompositören Lil Lacy. Trots sin ungdom – 33 år – har Christian Reif hunnit med att tjänstgöra som dirigent i San Francisco och gästspela världen runt. Han beskrev sitt nya uppdrag med treklangen:  engagera – utbilda – underhålla. Lil Lacy har skrivit musik till ”Auroras seger”, skulpturen i Gavleåns forsar tillägnad morgonrodnadens gudinna. En festlig och lovande upptakt till den nya säsongen.
  • Den 6 december trotsade 23 vänner vinterkölden för att möta cellisten Andreas Brantelid, som med en Stradivarius från år 1707 gjorde sitt tredje besök i Gävle. Det blev ett öppenhjärtigt och fint samtal. Begåvad med en cello vid tre års ålder och med plats vid faderns sida i orkesterdiket blev yrkesvalet enkelt. Dirigent vill han inte bli, han vill spela och all musik är lika rolig. Med toner av Bach och Prokofiev illustrerade han cellons djupa och fylliga klang.

Resor. Under året har föreningen genomfört två medlemsresor. 

  • Den 27 maj reste 25 medlemmar på en operaresa till Kungliga Operan i Stockholm för att se Richard Strauss dramatiska opera ”Salome” med stjärnsopranen Elisabeth Strid i titelrollen. Lunch intogs i Stenladan i Steninge slottsby.
  • Den 16 november gjorde vi en utflykt i närområdet, till Uppsala, där vår guide Gunnar Carlsson, tidigare journalist på Upsala Nya Tidning, visade oss runt i Domkyrkan och omgivande kvarter. Lunch i Borgen och slutligen en konsert i Uppsala Konsert och Kongress med pianisten Terés Löf som spelade både polske Gorecki och Haydn. 24 deltagare.

 

Stipendier. GSV:s årliga stipendier på 10 000 kronor tilldelades Julia Crowell, flöjtist, och Louisa Kaufeldt, violinist, i orkestern. Ordföranden delade ut stipendierna vid konserten den 24 november. Stipendiaterna fick, förutom pengar, blommor och en årsprenumeration på musiktidskriften Opus.

Turnéfonden. Ur turnéfonden har efter styrelsebeslut utbetalats 150 000 kronor som bidrag till orkesterns Englandsturné i mars 2023. Bidraget har använts för att till turnén kunna knyta en extra violinist och för förtäring till orkestern under bussresorna i landet.

Styrelsen har beslutat att från föreningens driftkonto tillföra turnéfonden 12 500 kronor, som del av återbetalning av det lån som togs ur fonden för att ersätta resenärer för inställd medlemsresa till Edinburgh i mars 2020.

Gehör. Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer och har distribuerats till föreningens medlemmar, orkestern, kulturredaktörerna för GD och Arbetarbladet och politiker i kommunens kultur- och fritidsnämnd samt till  andra symfoniorkestrars vänföreningar. Orkesterns medlemmar får numera tidningen digitalt. Tidningens layout görs av Lars Bergsten.

Under slutet av året gjordes en enkät till alla Gehör-mottagare med frågan om man i fortsättningen vill ha ni tidningen digitalt. Cirka 100 medlemmar får nu tidningen endast i digitalt format. Nya medlemmar ska tillfrågas hur man vill ha tidningen.

Hemsida, Facebook och e-mail. GSV har ingen egen hemsida utan föreningsinformationen ligger som en del av Symfoniorkesterns hemsida, www.gavlesymfoniorkester.se. Vi tackar Konserthusets kommunikationsavdelning som hjälper oss uppdatera sidorna. Föreningen har också ett konto på Facebook med cirka 250 följare.

Föreningen skickar sedan länge ut information om träffar och resor på e-mail. Styrelsen försöker få in fler e-mailadresser eftersom det är ett snabbt, billigt och effektivt sätt att kommunicera med medlemmarna. En genomgång och uppdatering av e-maillistan gjordes i slutet av året. Idag har föreningen e-mailadresser till cirka 200 av medlemmarna. Det motsvarar ungefär 80 procent, då man med en e-mailadress i många fall når också en familjemedlem.

Medlemsrekrytering, marknadsföring. Vid de flesta av årets konserter har vi haft vår informationsdisk på plats i Konserthusets foajé och delat ut vår informationsfolder och Gehör.

Styrelsen har också aktiverat rekryteringen av företagsmedlemmar.

Vänföreningsträff i Örebro. Den 30-31 mars deltog Ingrid Iremark och Tomas Attorps i en träff för Sveriges symfoniorkestrars vänföreningar i Örebro. Det blev givande diskussioner om hur verksamheten bedrivs i de olika föreningarna i landet, om hur orkestrarnas resurser på vissa håll urholkas och svårigheten att få yngre medlemmar till föreningarna. En Mozart-konsert med Svenska Kammarorkestern ingick också i det välmatade programmet.

Ekonomi. GSV redovisar ett resultat på +44.25 kronor efter beslut om avsättning på 12 500 kronor till turnéfonden. Bokslut bifogas.

Slutord. GSV fyllde 40 år 2023 och vi kan konstatera att vår förening är stabil och att vi efter pandemiårens nedgång fått en ökad tillströmning av medlemmar. Det är uppenbart att fler och fler gävlebor vill stödja vår orkester, särskilt i tider då man upplever att kulturens resurser kan hotas.

Det har varit ett mycket fint spelår med många minnesvärda konserter både i Gevaliasalen och runt om i länet. Vi är stolta över vår orkester och tackar för gott samarbete under året. 

Gävle i januari 2024

Ingrid Iremark           

Tomas Attorps

Kerstin Monk

Inger Engsjö

Erland Hesslow

Jan-Olof Nyman

Signar Mäkitalo