Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner - Verksamhetsåret 2021

Styrelse:
Ingrid Iremark, ordförande
Tomas Attorps, vice ordförande, vänträffsansvarig
Inger Engsjö, kassör
Erland Hesslow, sekreterare
Kenneth Björklund, distribution Gehör m.m.
Kerstin Monk, redaktör Gehör
Christina Hygge, redigerare Gehör, utskick av medlemsmail

Adjungerade till styrelsen:
Annamia Larsson, orkesterrepresentant
David Peterson, orkesterrepresentant
Einar Ander, orkesterchef 

Revisorer:Per Piscator, Micael Dahlberg och Margareta Bäckström, suppleant.

Valberedning: Rurik Löfmark, sammankallande, Carin Berg Wedrén och Ingalill Raela.

Medlemmar: Föreningen hade vid utgången av 2021, 451 medlemmar, varav 22 på Åland, och två företagsmedlemmar. Detta innebär att vi under året förlorat ett 50-tal medlemmar. Vi ser det som ett resultat av att verksamheten tyvärr till stor del legat nere under pandemin. Det är viktigt  att nu ta nya tag för att få fler att gå med i vänföreningen.

Verksamheten:
Verksamheten i föreningen har även 2021 präglats av pandemin och de restriktioner som lagts på kultur- och föreningsliv. Under våren kunde vi inte genomföra några vänträffar och heller inga resor.  Årsmötet och styrelsemöten fick hållas på telefon.
En ”fönster” öppnades under hösten då restriktionerna lättade och vi kunde ha tre välbesökta vänträffar och dela ut våra stipendier vid en konsert.
Vi ser fram emot 2022 där vi förhoppningsvis successivt får igång verksamheten igen med spännande vänträffar och resor – och naturligtvis kan ta del av Symfoniorkesterns högklassiga konserter i Gevaliasalen.
Vi har trots pandemin givit ut fyra nummer av Gehör vilket vi vet uppskattats av våra medlemmar.

Styrelsemöten. Styrelsen harhaft möten den 18 februari, 25 mars (konstituerande möte), 15 april, 11 maj, 15 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.

Årsmötet. Årsmötet den 25 mars hölls som telefonkonferens.
Vid årsmötet valdes Ingrid Iremark till ordförande för ett år. Erland Hesslow, Christina Hygge och Inger Engsjö valdes till ledamöter till 2023. Tomas Attorps, Kerstin Monk och Kenneth Björklund valdes av förra årsmötet till 2022.
Vid årsmötet godkändes stadgeändringar enligt utsänt förslag. De nya stadgarna har därmed godkänts av två årsmöten och är sedan årsmötet 2021 i kraft. Stadgarna finns publicerade på hemsidan.

Vänträffar. Under 2021 har föreningen ordnat tre vänträffar, dock ingen under våren på grund av covid -19.

  • Den 23 augusti samlades ett 60-tal vänner i Musikpaviljongen i Regementsparken för en presentation av Symfoniorkesterns säsongsprogram, förmedlad av nya programchefen Roza Nolcheva, och för att lyssna till en blåsarkvintett med Odd Inge Gjelsnes och Victor Silverstone, båda trumpet, Mikael Appelgren, trombon, Ulf Linde, horn och Christer Palm, tuba. Sol och vind lekte i grönskan och toner ur Carmen och My fair lady bar bud om bättre tider.
  • Den 25 oktober fick ett 60-tal vänner i Bo Linde-salen lyssna till musik av de två senaste årens (2019 och 2020) fyra stipendiater, Annamia Larsson, horn, Mikael Appelgren, trombon, Kerstin Svensson, violin och Glenn Larsson, slagverk, för kvällen förstärkta med Lennart Wallin, piano. Efter intervjuer med pristagarna fick vi lyssna till bl.a. musik ur Brahms horntrio och suggestiva rytmer på slagverk, egenhändigt komponerade av Glenn.
  • Den 17 november mötte 35 vänner i Bo Linde-salen den sydkoreanska violinisten Soyoung Yoon. Hon gladde oss med musik av Bach, en förövning till Piazollas ”Four seasons” med stående ovationer i Gevaliasalen kvällen därpå.

Stipendier. GSV:s årliga stipendier på 10 000 kronor tilldelades Kristin Olsson, flöjtist, och Ingrid Kytöharju, violinist. Ordföranden delade ut stipendiet till Ingrid Kytöharju vid konserten den 2 december. Kristin Olsson var frånvarande och fick stipendiet senare. Stipendiaterna fick, förutom pengar, blommor och en årsprenumeration på musiktidskriften Opus.

Turnéfonden. Styrelsen har beslutat att från föreningens driftkonto tillföra Turnéfonden 20 000 kronor, som del av återbetalning av det lån som togs ur fonden för att ersätta resenärer för utebliven medlemsresa till Edinburgh i mars 2020. Återbetalningen representerar resultatet av verksamheten från årets och föregående verksamhetsår.

Gehör. Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer och har distribuerats till föreningens medlemmar, orkestern och till tjänstemän och politiker i kommunens kultur- och fritidsnämnd samt andra vänföreningar. Orkesterns medlemmar får numera tidningen digitalt.

Hemsida, Facebook och e-mail. GSV har numera ingen egen hemsida utan föreningsinformationen ligger som en del av Symfoniorkesterns hemsida, www.gavlesymfoniorkester.se. Föreningen har också ett konto på Facebook med cirka 250 följare.
Föreningen skickar sedan länge ut information på e-mail till de medlemmar som gett oss sin e-postadress. Styrelsen försöker kontinuerligt få in fler e-mailadresser eftersom det är ett snabbt, billigt och effektivt sätt att kommunicera med medlemmarna. Idag har föreningen e-mailadresser till cirka 80 procent av medlemmarna. Föreningen har en egen e-mailadress: gsv.gavle@gmail.com. Christina Hygge sköter e-mail-utskicken.
Föreningen har under året före varje streamad konsert skickat ut information om konserten i e-mail till medlemmarna, något som varit uppskattat.

Medlemsrekrytering, marknadsföring. Vid ett par av hösten konserter har vi haft vår informationsdisk på plats och delat ut vår informationsfolder.

Ekonomi.  GSV redovisar ett negativt resultat på 8 443 kronor.

Gävle i februari 2022

Ingrid Iremark
Tomas Attorps
Kerstin Monk
Inger Engsjö
Christina Hygge
Kenneth Björklund
Erland Hesslow