Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner - Verksamhetsåret 2022

Styrelse:
Ingrid Iremark, ordförande
Tomas Attorps, vice ordförande, vänträffsansvarig
Inger Engsjö, kassör
Erland Hesslow, sekreterare
Jan Olof Nyman, distribution Gehör m m                 
Kerstin Monk, redaktör Gehör
Christina Hygge, redigerare Gehör, utskick av medlemsmail

Adjungerade till styrelsen:
Annamia Larsson, orkesterrepresentant
David Peterson, orkesterrepresentant 
Einar Ander, orkesterchef 

Revisorer:Micael Dahlberg(sammankallande), Margareta Bäckström och Per Piscator, revisorssuppleant.

Valberedning: Rurik Löfmark, sammankallande, Carin Berg Wedrén och Ingalill Raela.

Medlemmar: Föreningen hade vid utgången av 2022, 443 medlemmar, varav 26 på Åland, och en företagsmedlem. Under pandemiåren förlorade föreningen ett 50-tal medlemmar. Antalet medlemmar har nu stabiliserats och under hösten 2022 hade vi en viss medlemstillströmning.  Det är viktigt att föreningen fortsätter att vara aktiv när det gäller att rekrytera nya medlemmar.

Verksamheten:
Under 2022 har vi successivt fått i gång verksamheten igen efter pandemiåren och kunnat genomföra flera vänträffar och resor.

Styrelsemöten. Styrelsen harhaft möten den 7 februari, 15 mars(konstituerande möte), 30 mars, 19 april, 30 maj, 30 augusti, 13 oktober, 16 november och 19 december.

Årsmötet. Årsmötet den 15 mars i Bo Linde-salen med ca 75 medlemmar närvarande. Stipendiaterna Ingrid Kytöharju och Kristin Olsson stod för musiken. Konserthuschefen Örjan Hans-Ers berättade om aktuella frågor i Konserthusets verksamhet och visade ett videoklipp där alla Sveriges symfoniorkestrar gemensamt spelar ett stycke till stöd för Ukraina. 

Vid årsmötet valdes Ingrid Iremark till ordförande för ett år. Tomas Attorps, Kerstin Monk och Jan Olof Nyman valdes av årsmötet till ledamöter på två år, till 2024. Erland Hesslow, Christina Hygge och Inger Engsjö är valda till 2023.

Kenneth Björklund som lämnar styrelsen avtackades med blommar.

Vänträffar. Under 2022 har föreningen ordnat fyra vänträffar i Bo Linde-salen.

  • Den 19 april fick ett 60-tal vänner njuta av kammarmusik, i form av utdrag ur Bachs Goldbergvariationer, framförd av tre av Gävle Symfoniorkesters musiker, Adrian Kaufeldt, cello, Ingrid Kytöharju, violin, och Helena Wahlund, viola. Musikerna berättade om sin vardag, om vikten av att förebygga arbetsskador, dirigentens roll och mycket annat.
  • Den 14 juni tackade ett 80-tal vänner Jaime Martin för åren som chefdirigent och konstnärlig ledare för orkestern. Det blev en kavalkad över orkesterns framgångsrika utlandsturnéer, hyllade skivinspelningar och bejublade konserter, ofta med världsartister. Själv framhöll Jaime hur viktig hans relation till orkestern varit för hans egen utveckling.
  • Den 9 september hade vänföreningen i samarbete med Konserthuset bjudit in musikkritikern Camilla Lundberg att inför säsongsupptakten föreläsa under rubriken ”Upplev naturen genom musikens värld”. Vi bjöds på en historisk exposé där musikvinjetter varvades med utblickar mot litteraturen och konsten. Camilla Lundberg öppnade portarna för de stora sammanhangen i en fullsatt Bo Linde-sal.
  • Den 16 november berättade Roza Nolcheva, orkesterns nya programchef, för ett 50-tal vänner om sin bakgrund och sina erfarenheter i Nordmakedonien där hon arbetat med bland annat Makedonska Filharmonin med mer än 100 musiker. Överväldigad av den svenska naturen har hon i säsongens repertoar förenat musik och natur i ett bärande tema. Hennes entusiasm för den nya rollen gick inte att ta miste på. Adrian Kaufeldt spelade två satser ur Bachs solosviter.

 Resor. Under året har föreningen genomfört tre medlemsresor.

  • Den 8 maj genomförde föreningen sin första resa efter pandemin i 150-årsjubilerande Hugo Alfvéns fotspår. Vi började dagsutflykten på Alfvéngården i Tibble utanför Leksand, därefter åt vi lunch på Åkerblads i Tällberg och som avslutning fick vi lyssna på en mycket fin Alfvénkonsert i Leksands kyrka med Dalasymfoniettan och sopranen Ida Winland. Ett 40-tal medlemmar deltog.
  • När symfoniorkestern för första gången på tre år genomförde en konsert i Mariehamn den 29 september passade föreningen på att anordna en resa till Åland. I programmet ingick inte bara en konsert i Alandica med pianisten Martin Sturfält utan också besök på Ålands kulturhistoriska museum och Ålands musikinstitut. Övernattning på Hotel Park Alandia för ett 40-tal medlemmar.
  • En sedan länge efterlängtad resa till Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm genomfördes den 8 december med ett 40-tal deltagare. Vi togs emot i Akademiens anrika lokaler på Blasieholmen för en intressant exposé över Akademiens historia och aktuella verksamhet av ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist och pianisten Magnus Svensson. Därefter tog oss bussen till Waldemarsudde för tidig middag och fri rundvandring i museets tre pågående utställningar. Dagen avslutades med en magnifik konsert i Berwaldhallen med Radiosymfonikerna under chefsdirigenten Daniel Harding.

Stipendier. GSV:s årliga stipendier på 10 000 kronor tilldelades Nonna Knuuttila, violinist, och Adrian Kaufeldt, cellist, i orkestern. Ordföranden delade ut stipendierna vid konserten den 2 december.  Stipendiaterna fick, förutom pengar, blommor och en årsprenumeration på musiktidskriften Opus.

Turnéfonden. Styrelsen har beslutat att från föreningens driftkonto tillföra Turnéfonden 20 000 kronor, som del av återbetalning av det lån som togs ur fonden för att ersätta resenärer för inställd medlemsresa till Edinburgh i mars 2020.

Gehör. Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer och har distribuerats till föreningens medlemmar, orkestern och till tjänstemän och politiker i kommunens kultur- och fritidsnämnd samt andra vänföreningar. Orkesterns medlemmar får numera tidningen digitalt.

Hemsida, Facebook och e-mail. GSV har ingen egen hemsida utan föreningsinformationen ligger som en del av Symfoniorkesterns hemsida, www.gavlesymfoniorkester.se.  Vi tackar Konserthusets kommunikationsavdelning som hjälper oss uppdatera sidorna. Föreningen har också ett konto på Facebook med cirka 250 följare.

Föreningen skickar sedan länge ut information om träffar och resor på e-mail. Styrelsen försöker få in fler e-mailadresser eftersom det är ett snabbt, billigt och effektivt sätt att kommunicera med medlemmarna. Idag har föreningen e-mailadresser till cirka 80 procent av medlemmarna. Föreningen har en egen e-mailadress: gsv.gavle@gmail.com.

Medlemsrekrytering, marknadsföring. Vid ett par av höstens konserter har vi haft vår informationsdisk på plats och delat ut vår informationsfolder.

Styrelsen har också aktiverat rekryteringen av företagsmedlemmar.

När Konserthuset den 19 mars hade ett mycket välbesökt Öppet hus medverkade föreningen för att i Konserthusets foajé informera om sin verksamhet och värva medlemmar. Vid Ålandskonserten den 29 september hade vi ett informationsbord i Alandicas foajé.

Ekonomi.  GSV redovisar ett positivt resultat på 4 126,86 kronor efter beslut om avsättning på 20 000 kronor till Turnéfonden. Bokslut bifogas.

 

Gävle i januari 2023
Ingrid Iremark           
Tomas Attorps
Kerstin Monk
Inger Engsjö
Christina Hygge
Erland Hesslow
Jan Olof Nyman