Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner - Verksamhetsåret 2020

Styrelse:
Ingrid Iremark, ordförande
Tomas Attorps, vice ordförande, vänträffsansvarig
Inger Engsjö, kassör
Christina Markstedt, sekreterare
Kenneth Björklund, distribution Gehör m.m.
Kerstin Monk, redaktör Gehör
Christina Hygge, redigerare Gehör

Adjungerade till styrelsen:
Jan-Olof Nyman, orkesterrepresentant (tom 2020-02-06)
Christer Palm, orkesterrepresentant (tom 2020-02-06)
Annamia Larsson, orkesterrepresentant (from 2020-02-20)
David Peterson, orkesterrepresentant (from 2020-02-20)
Örjan Hans-Ers, konserthuschef
Einar Ander, orkesterchef 

Revisorer:Per Piscator, Hans Södergren tom 2020-09-02, Micael Dahlberg from 2020-09-03, Nils Öhlén, suppleant tom 2020-03-02 och Margareta Bäckström, suppleant, from 2020-09-03
Valberedning: Rurik Löfmark, sammankallande, Carin Berg Wedrén, Lena Ödeen tom 2020-09-02 och Ingalill Raela from 2020-09-03
Medlemmar: Föreningen hade vid utgången av 2020, 501 medlemmar, varav 39 på Åland, och fyra företagsmedlemmar.
Verksamheten:
2020 har på grund av coronapandemin varit ett omtumlande år för föreningen.  I mitten av mars stängdes i stort sett all verksamhet i Konserthuset ner och föreningen fick precis som orkestern ställa om sin verksamhet.

Den planerade resan i mars till Edinburgh där ett 20-tal medlemmar skulle vara med på orkesterns sista konsert under turnén i Storbritannien ställdes in en dag före avresan. En planerad resa till Falun i maj inhiberades också. Föreningen kunde dock under september och oktober, när smittspridningen var relativt låg och restriktionerna lättats, genomföra både sitt årsmöte och en vänträff i Bo Linde-salen.

De flesta styrelsemöten har hållits på telefon, men ett par gånger har vi träffats fysiskt. Trots få aktiviteter att rapportera om har vi kunnat komma ut med fyra nummer av Gehör där vi försökt spegla orkesterns utmaningar under pandemiåret. 

När vi går in i 2021 finns både smittan och restriktionerna kvar. Vi hoppas dock att vaccin och lägre smittspridning kan innebära att vi till hösten kan börja återgå till normal verksamhet.

Vi är mycket tacksamma över att så många medlemmar stannar kvar i föreningen och betalar sina medlemsavgifter. Detta trots att vi inte kan samlas och ses som vanligt. Vänföreningen behövs mer än någonsin för att kunna hjälpa till att få musiklivet i Gävle på fötter igen efter detta prövningens år.

Styrelsemöten. Styrelsen har under 2020 haft möten den 6 februari, 20 februari, 4 maj, 4 juni, 4 augusti, 3 september(konstituerande möte), 10 september, 16 oktober, 18 november och 8 december.
Årsmötet. Vid det uppskjutna årsmötet den 3 september i Bo Linde-salen omvaldes Ingrid Iremark till ordförande på ett år. Tomas Attorps, Kerstin Monk och Kenneth Björklund valdes till 2022. Christina Markstedt, Christina Hygge och Inger Engsjö sitter kvar till 2021. Vid årsmötet deltog cirka 25 medlemmar placerade med stort avstånd från varandra i salen.
Vänträffar. Under 2020 har föreningen ordnat två vänträffar.

  • Fullsatt i Bo Linde-salen och succé den 18 februari för Gävle Kammartrio med Stellan Alneberg, piano, Nils-Erik Blommé, cello och Irene Silverstone, violin, med evergreens som Tango Jalousie – en av världens mest spelade melodier - Wien, Wien, mina drömmars stad och Liebesfreud. En annorlunda vänträff med musik som förr spelades på restauranger och caféer ute i Europa.
  • Den 30 september gästades vi av ”en ny svensk världsstjärna på den globala scenen”, blott 20-årige violinisten Johan Dalene, som imponerade på ett 20-tal vänner (pandemin begränsade publikantalet) både med bländande teknik på sin Stradivarius och med målmedvetenhet och anspråkslöshet i samtal och livlig frågestund.

Resor. Föreningen har under året inte kunnat genomföra några resor. Resan till Edinburgh den 13-16 mars för att vara med vid orkesterns sista konsert i Usher Hall under den brittiska turnén ställdes in med kort varsel. En planerad resa till Falun i maj för en konsert med Dalasinfoniettan fick också inhiberas.
Stipendier. GSV:s årliga stipendier på 10 000 kronor tilldelades Kerstin Svensson, violinist och Glenn Larsson, slagverk. Den sedvanliga stipendieutdelningen från Konserthusets scen kunde inte genomföras utan stipendiaterna fick besked per telefon av ordföranden. Ett pressmeddelande skickades ut som fick stort genomslag i lokala media. Stipendiaterna fick blommor via bud och en årsprenumeration på musiktidskriften Opus.
Turnéfonden. Styrelsen beslutade 2019 att ge orkestern ett bidrag ur Turnéfonden för den brittiska turnén i mars 2020. Vid 2020 års första styrelsemöte beslutades efter samråd med orkesterledningen att ge ett bidrag på cirka 150 000 kronor. Detta skulle bekosta ytterligare medverkande frilansmusiker i orkestern under turnén och en buffémiddag i Edinburgh efter turnéns sista konsert.

Det 75 000 kronor som föreningen 2018 avsatte ur Turnéfonden för utveckling och fortbildning av orkesterns musiker har ännu inte utnyttjats i sin helhet. Trombonsektionen har fått bidrag för en studieresa till Aarhus i februari 2020.

Beslut tog vid årsmötet att låna medel ur Turnéfonden för att finansiera utbetalning av kompensation motsvarande halva resans pris till de 19 resenärer som drabbades av att medlemsresan till Edinburgh i mars ställdes in på kort varsel genom ett beslut av vänföreningens ordförande och att lånade medel successivt ska återbetalas till fonden från föreningens driftkonto.

Researrangören VS&Perssons ansåg sig inledningsvis inte skyldig att betala tillbaka någon del av avgiften eftersom resan ställdes in innan UD:s reseavrådan trätt i kraft. Under hösten återbetalade dock VS&Perssons 58 000 kronor till föreningen. Några medlemmar valde att helt eller delvis inte ta ut återbetalningen på 3 000 kronor per person. Ett belopp på 10 000 kronor tillfördes därför Turnéfonden. Till fonden har dessutom inbetalats 6 450 kronor i gåvor.

Styrelsen har efter samråd med revisorerna beslutat att inte göra någon avsättning till Turnéfonden under 2020 i avvaktan på att en policy utformas både för de ordinarie avsättningarna och för återbetalningen av det lån som togs ut fonden för att kompensera Edinburgh-resenärerna.  Lånet från Turnéfonden uppgick till 60 812 kronor vid årets slut Vid årets slut var behållningen i fonden 365 668 kronor.

Gehör. Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer och har distribuerats till föreningens medlemmar, orkestern och till tjänstemän och politiker i kommunens kultur- och fritidsnämnd samt andra vänföreningar. Orkesterns medlemmar får numera tidningen digitalt.
Under året har styrelsen diskuterat frågan om att distribuera tidningen digitalt via e-mail till de medlemmar som så önskar. En enkät planeras.

Hemsida, Facebook och e-mail. GSV har numera ingen egen hemsida utan föreningsinformationen ligger som en del av symfoniorkesterns hemsida, www.gavlesymfoniorkester.se. Föreningen har också ett konto på Facebook med cirka 250 följare.

Föreningen skickar sedan länge ut information på e-mail till de medlemmar som givit oss sin e-postadress. Styrelsen försöker kontinuerligt få in fler e-mailadresser eftersom det är ett snabbt, billigt och effektivt sätt att kommunicera med medlemmarna. Idag har föreningen e-mailadresser till cirka 80 procent av medlemmarna. Föreningen har en egen e-mailadress: gsv.gavle@gmail.com. Christina Hygge sköter e-mail-utskicken. Föreningen har under året före varje streamad konsert skickat ut information om konserten i e-mail till medlemmarna, något som varit uppskattat.

Medlemsrekrytering, marknadsföring. Föreningen har detta år inte kunnat värva medlemmar som vanligt genom närvaro i foajén eftersom  de flesta konserter genomförts utan publik.

Profilkollektion. Föreningen lät under 2017 producera två  profilprodukter, en kasse och en bricka. Båda produkterna säljs av föreningen i pausen på fredagsföreställningarna, på vänträffar och används som populära presenter och priser. Av kända skäl har vi sålt mycket få produkter under 2020.

Ekonomi.  GSV redovisar ett positivt verksamhetsutfall på 7 114 kronor

Gävle i mars 2021
Ingrid Iremark