Gävle Symfoniorkesters Vänner

Gävle Symfoniorkesters Vänner (GSV) arbetar med att på olika sätt stödja symfoniorkestern som betyder så mycket för hela vår region. Som medlem i föreningen blir du inbjuden till våra spännande vänträffar då vi får lyssna på musik, titta bakom kulisserna i Gävle konserthus och träffa musikerna  i orkestern.

Bli medlem

Du kan som medlem också följa med på våra musik- och kulturresor. Du får också vårt medlemsblad Gehör som ger dig möjlighet att hålla dig à jour med allt som händer kring symfoniorkestern. Gehör kommer ut fyra gånger om året.

Varje år delar vänföreningen ut stipendier till två av orkesterns musiker.

Föreningen har också en turnéfond som nu har vuxit så mycket ett den kan bidra till att göra det möjligt för orkestern att turnera utomlands.

GSV har idag cirka 500 medlemmar. Vi vill gärna bli fler!

Bli medlem i GSV för att stödja orkestern, för att få stimulerande musik- och kulturupplevelser och för att kunna dela med dig av dina idéer .

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt Bankgiro 5223-0406, ange namn, adress och emejl-adress.

Medlemsavgiften  2021 är:
150 kr för enskild
250 kr för familj
25 kr för studerande
1000 kr för företag.

Våra företagsmedlemmar: Advokatfirman Börje Leidhammar, Margaretha Stålquist Fastigheter, Trycktrean (trycker Gehör), VS&Perssons


GSV:s styrelse 2021: Ingrid Iremark, ordförande, Tomas Attorps, vice ordförande, Kerstin Monk, redaktör för Gehör, Kenneth Björklund, ledamot, Erland Hesslow, sekreterare, Inger Engsjö, kassör och Christina Hygge

Kontakt med GSV: gsv.gavle@gmail.com