Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner - Verksamhetsåret 2019

Styrelse
Ingrid Iremark, ordförande
Tomas Attorps, vice ordförande, vänträffsansvarig 
Inger Engsjö, kassör
Christina Markstedt, sekreterare
Kenneth Björklund, distribution Gehör m.m.
Kerstin Monk, redaktör Gehör, medlem i Programrådet
Christina Hygge, redigerare Gehör

Adjungerade till styrelsen
Jan-Olof Nyman, orkesterrepresentant
Christer Palm, orkesterrepresentant
Örjan Hans-Ers, konserthuschef
Einar Ander, orkesterchef 

Revisorer 
Per Piscator, Hans Södergren, suppleant Nils Öhlén. 

Valberedning 
Rurik Löfmark, sammankallande, Lena Ödeén, Carin Wedrén Berg.

Medlemmar 
Föreningen har 520 medlemmar, varav 44 på Åland, och fem företagsmedlemmar. 

Verksamheten

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2019 haft möten den 29 januari, 19 februari, 26 mars, 16 april, 13 maj, 12 juni, 21 augusti, 7 oktober, 11 november och 16 december.

Årsmötet 
Vid årsmötet den 26 mars i Bo Linde-salen omvaldes Ingrid Iremark till ordförande på ett år. Därutöver omvaldes på två år Christina Markstedt, Christina Hygge och Inger Engsjö. Tomas Attorps, Kerstin Monk och Kenneth Björklund är valda till 2020. Vid årsmötet deltog ett 80-tal medlemmar. 2018 års stipendiater Kristina Lindby och David Peterson, ackompanjerade av Anita Agnas underhöll med musik före mötet.  

Vänträffar 
Under 2019 har föreningen ordnat fyra vänträffar. 

  • Den 19 februari gästade pianisten Terés Löf vännerna och gav oss smakprov ur Amy Beach romantiska pianokonsert från 1899, som hon några dagar senare framförde i Gevaliasalen. Terés, som vid en konsert 2010 hade invigt Konserthusets nya flygel, berättade chosefritt och charmerande för ett 50-tal vänner om karriär och liv. 
  • Vänträffen den 28 maj inleddes med att vi i Gevaliasalen lyssnade till Gävle Symfoniorkester som framförde musik komponerad av elever på Vasaskolan. Ett uppskattat evenemang som manar till efterföljd. Då den tilltänkta föredragshållaren Malin Gjörup fått förhinder till följd av utnämningen till operachef för Norrlandsoperan i Umeå, fick ett 20-tal vänner i stället lyssna till Tomas Attorps snabbporträtt av Beethoven, Mozart, Sibelius och Sjostakovitj.
  • Vänträffen den 24 september blev en hyllning i ord och ton av 250-årsjubilaren Beethoven. För tonerna svarade den unge framstående pianisten Pontus Carron, finalist i tävlingen i Berwaldhallen om Solistpriset 2019, medan musikkännaren Erik Wallenström, som glatt många musikvänner vid konsertintroduktioner i Gävle, talade initierat om den store mästaren. Ett 50-tal vänner deltog.
  • Årets sista vänträff den 12 november ägnades den finlandssvenske tonsättaren och dirigenten Armas Järnefelt, född 1869 i Viborg. Först såg vi en skärmutställning om Järnefeldt, dottersonen Mikko Sajari visade. Därefter berättade översättaren, librettoskrivaren och Finlandskännaren Lasse Zilliacus medryckande och kunnigt om Järnefelt. Ett 60-tal vänner deltog. Två dagar senare hörde vi Gävle Symfoniorkester spela Järnefelts musik till stumfilmen ”Sången om den eldröda blomman” samtidigt som vi såg filmen på storduk i Gevaliasalen. Vänträffen var ett samarrangemang med Föreningen Norden Gävle.

 

Träff för vänföreningar i Falun 
10-11 maj samlades landets vänföreningar, knutna till symfoniorkestrar eller andra orkestrar, till riksmöte i Falun. Mötesförhandlingar varvades med kulturella inslag som stadsvandring i världsarvstaden, information om Musikkonservatoriets verksamhet, besök och lunch på Residenset och sist, men inte minst, en konsert med Dalasinfoniettan med musik av Beethoven. GSV knöt kontakter med Dalasinfoniettans Vänner med sikte på framtida samarbete. 
Från föreningen deltog Ingrid Iremark, Tomas Attorps och Kenneth Björklund. 

Resor 
Under verksamhetsåret har två medlemsresor företagits:

  • Vårresan gick den 24 maj till konsthallen Arkipelag och Stockholms konserthus. 30 deltagare fick en visning av konsthallens samlingar både inom- och utomhus samt åt en delikat buffélunch i restaurangen. I Konserthuset fick vi lyssna på den kanadensiska symfoniorkestern National Arts Centre Orchestra från Ottawa med solisterna James Ehnes, violin, och Erin Wall, sopran, som avslutade sin Europaturné i Sverige.
  • Den 11-13 oktober gjorde 30 av föreningens medlemmar en resa till den lettiska huvudstaden Riga. Huvudattraktionen var Rigaoperans uppsättning av Wagners Den flygande holländaren. Därutöver fick vi visningar med kulturtema i Rigas art deco-kvarter och i Gamla stan, där Ieva Ezeriete, sopran i den lettiska radiokören, var vår guide. En orgelkonsert i Domkyrkan stod också på programmet. Rigas restauranger imponerade med utsökta måltider. Vi åkte med Tallink Silja i båda riktningarna.

Stipendier 
Vid årets sista abonnemangskonsert den 29 november  delade Ingrid Iremark och Inger Engsjö ut GSV:s årliga stipendium på 10 000 kronor till Annamia Larsson, hornist, och Mikael Appelgren, trombonist. Stipendiaterna fick även blommor, profilpresenter och en årsprenumeration på musiktidskriften Opus.

Turnéfonden 
Styrelsen har beslutat att ge orkestern ett bidrag ur Turnéfonden för den brittiska turnén i mars 2020. Beslut om bidragets storlek tas av styrelsen i början av 2020 i samråd med orkesterledningen.
Det 75 000 kronor som föreningen 2018 avsatte ur fonden för utveckling och fortbildning av orkesterns musiker har ännu inte utnyttjats i sin helhet. Träblåssektionen i orkestern har fått bidrag till en studieresa till Berlin i december. Ytterligare projekt planeras under 2020.
Styrelsen har beslutat att 2019 avsätta 15 000 kronor till fonden. Gåvor till fonden på 7 000 kronor har inkommit. Vid årets slut var behållningen i fonden 576 154,80 kronor. 

Gehör 
Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer och har distribuerats till föreningens medlemmar, orkestern och till tjänstemän och politiker i kommunens kultur- och fritidsnämnd samt andra vänföreningar. Orkesterns medlemmar får numera tidningen digitalt. 
Under året har styrelsen diskuterat frågan om att distribuera tidningen digitalt via e-mail till de medlemmar som så önskar. En enkät planeras.

Hemsida, Facebook och e-mail 
GSV har numera ingen egen hemsida utan föreningsinformationen ligger som en del av symfoniorkesterns hemsida, www.gavlesymfoniorkester.se. Föreningen har också ett konto på Facebook med cirka 250 följare. 
Föreningen skickar sedan länge ut information på e-mail till de medlemmar som givit oss sin e-postadress. Styrelsen försöker kontinuerligt få in fler e-mailadresser eftersom det är ett snabbt, billigt och effektivt sätt att kommunicera med medlemmarna. Idag har föreningen e-mailadresser till cirka 75 procent av medlemmarna. Föreningen har numera en egen e-mailadress: gsv.gavle@gmail.com. Christina Hygge sköter e-mail-utskicken. 

Medlemsrekrytering, marknadsföring
Föreningen har vid varje fredagskonsert ställt upp sin monter i konserthusfoajén för att sälja CD-skivor, profilprodukter och för att värva nya medlemmar.

Profilkollektion 
Föreningen lät under 2017 producera två  profilprodukter, en kasse och en bricka. Båda produkterna säljs av föreningen i pausen på fredagsföreställningarna, på vänträffar och används som populära presenter och priser. Försäljningsintäkterna år 2019 uppgår till 2 450 kronor.

Ekonomi
För 2019 redovisar GSV ett negativt resultat på 2 730,75 kronor. Det negativa resultatet har sin förklaring i ett litet underskott för Rigaresan. Föreningen har fortsatt stabil ekonomi. 

 

Gävle den 20 februari 2020

Ingrid Iremark
Tomas Attorps
Inger Engsjö
Christina Markstedt
Kenneth Björklund
Kerstin Monk

 

Christina Hygge