Abonnemangsbeställning

Denna beställning gäller dig som har abonnemang hos Gävle Symfoniorkester spelåret 2021/2022.
Vi har reserverat din nuvarande plats och konsertserie åt dig till spelåret 2022/2023. Vill du behålla din plats och serie så väljer du "Jag vill behålla min nuvarande serie och plats" och klickar på "SKICKA".
Vill du ändra något i ditt nuvarande abonnemang så väljer du "Kontakta mig, jag vill ändra mitt abonnemang", och klickar på "SKICKA". Vi kontaktar dig när vi tagit emot din beställning.

Observera att din beställning måste vara oss tillhanda senast 10 maj för att du ska behålla din plats i Gevaliasalen. Du underlättar för dig själv, och även för oss, om du skickar in din beställning så snart som möjligt.

Abonnemangsbeställning

 
Vill du behålla ditt nuvarande abonnemang? Eller vill du ändra något?